Pratik Matematik

Matematik, soyut varlıkların özelliklerini ve ilişkilerini incelemeye adanmış tümdengelimli  bilimdir. Ve pratik matematik kavramının sayılar semboller, geometrik şekiller vb. ile çalıştığı anlamına gelir. Mantıksal akıl yürütmeyi takip eden matematik, soyut varlıkların yapılarını, büyüklüklerini ve bağlantılarını analiz eder. Mehmet Karayiğit en pratik matematik bilgisi ile öğrencilere formülleri sevdirerek aşılamaktadır. Sınavlar öncesi temel düzey matematik için, belirli kalıplar tespit edildikten sonra, varsayımlar formüle etmeye ve tümdengelimle ulaşılan tanımları oluşturmaya izin verir. Matematik niceliklere (sayılar) ve aynı zamanda niceliksel olmayan soyut yapılarla çalışır. Amacı pratiktir, çünkü fiziksel korelasyon ile hesaplamaların, hesapların ve ölçümlerin geliştirilmesine izin veren modellerde soyutlamalar ve mantıksal akıl yürütme uygulanabilir.