Özel Matematik Eğitimi

Mehmet Karayiğit önderliğinde, fonksiyonel analiz ve analiz, geometri, sayı teorisi, sayısal analiz, olasılık, istatistik, topoloji gibi matematiksel alanlarla ilgili prosedürleri takip ederek soyut varlıkların özelliklerini ve ilişkilerini analiz etmeyi öğrenmenizi sağlayacak bir eğitim alabilirsiniz.
Özel matematik eğitimi ile hem farklı bilgi türlerini öğrenmek ve yorumlamak hem de gerçekliğin nicel ve uzamsal yönleri hakkındaki bilgileri genişletmek ve farklı nitelikteki problemleri çözmek için matematiksel akıl yürütmeyi geliştirebilecek ve ortaya koyabileceksiniz.